Development Center.

Pay more attention to proper recruitment.

Dlaczego Development Center

Proponowana przez Nas metoda jest metodą oceny kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w zakresie obecnych jak i przyszłych zadań. Dzięki zastosowanej metodzie uzyskają Państwo informacje na temat wiedzy, umiejętności i postaw pracowników.

Wybierzemy pracowników posiadających najbardziej optymalny profil kompetencyjny z punktu widzenia potrzeb poszczególnych działów firmy.

Korzyści dla Twojej firmy

Proponowana przez Nas metoda jest metodą oceny kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w zakresie obecnych jak i przyszłych zadań. Dzięki zastosowanej metodzie uzyskają Państwo informacje na temat wiedzy, umiejętności i postaw pracowników.

Wybierzemy pracowników posiadających najbardziej optymalny profil kompetencyjny z punktu widzenia potrzeb poszczególnych działów firmy.
Na bazie tej analizy będzie można również zaprojektować w przyszłości system motywacyjny oraz system ocen dopasowany do Państwa pracowników oraz organizacji.

Proces DC w 4 krokach

Krok1 - opracowanie listy (profilu) kompetencji, które będą  oceniane w DC

Organizacja „Panelu Ekspertów"- spotkania na którym: określone zostaną profile kompetencyjne badanych pracowników zostaną dobrane analizowane kompetencje oraz wskaźniki a także aspekty do analizowanych kompetencji.

Krok 2 - zaprojektowanie narzędzi diagnostycznych

Na podstawie określonych wymogów kompetencyjnych zostanie przygotowany odpowiedni zestaw narzędzi badawczych: interaktywnych ćwiczeń/ sytuacji, polegających na zmierzeniu się z trudnościami oraz sytuacji jakie mogą pojawić się w przyszłości. Dodatkowo pracownicy będą musieli się zmierzyć z analizą konkretnych przypadków (case study), tj. szczegółowego opisu, który miał miejsce w przeszłości na podstawie którego diagnozowany będzie sposób wyciągania wniosków co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych oraz społecznych.

Krok 3 - przeprowadzenie diagnozy kompetencji

W zależności od wybranych narzędzi, diagnoza będzie obejmowała ośmiogodzinną pracę badanych w grupach dziesięcioosobowych oraz w trakcie zadań indywidualnych, pod okiem asesorów.

Krok 4 - Przygotowanie raportów z diagnozy i identyfikacji kompetencji

Efektem diagnozy będzie szczegółowy raport zawierający informacje o naturalnym potencjale i predyspozycjach badanego, proponowanych działaniach rozwojowych oraz o ograniczeniach w pełnionej obecnie i w przyszłości roli w danym dziale Państwa firmy.

Informacje o obszarach rozwoju (słabych stronach), które osoba powinna rozwijać, aby zwiększyć efektywność swojej pracy, nacisk położymy oczywiście na kompetencje ważne w poszczególnych działach firmy Państwa firmy.

1/1

Skontaktuj się z nami – omówimy wspólnie Twój projekt.

Przekonasz się, że warto, nawet jeśli nie zdecydujesz się od razu na współpracę.

Nasi Klienci

Małgorzata Czajka Dyrektor Zarządzająca, Sensor Tech Sp. z o.o.

"O metodzie wiedziałam już wcześniej, ale rezultaty wdrożenia w Sensor Tech przeszły moje najśmielsze oczekiwania. "

Małgorzata Czajka Dyrektor Zarządzająca, Sensor Tech Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej o współpracy z Sensor Tech z naszego studium przypadku

Czytaj więcej

zamknij
Sensor Tech

Sensor Tech

O metodzie wiedziałam już wcześniej, ale rezultaty wdrożenia w Sensor Tech przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Udało się nam lepiej rozplanować ścieżki kariery i wykorzystać potencjał pracowników. Nie wspominając o znacznie lepszych wynikach rekrutacji.

Małgorzata Czajka Dyrektor Zarządzająca, Sensor Tech Sp. z o.o.

do góry